Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Organisatiestructuur B-there

De organisatiestructuur bij B-there is eenvoudig en overzichtelijk. Hierin vinden we directie, clientenraad, personeelszaken en administratie, coördinator en de begeleiders terug in die allen in connectie met elkaar staan. Een duidelijke structuur waarin we binnen B-there te werk gaan om een optimale dienstverlening te behalen.