Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

B-there is nu ISO 9001 gecertificeerd

We zijn trots om te mogen melden dat wij ISO 9001 gecertificeerd zijn en daarmee voldoen aan de hoogste standaard wat betreft kwaliteitsmanagement van onze organisatie.

Hiervoor hebben wij moeten aantonen dat wij in staat zijn om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarbij stellen wij ten doel de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Wat is ISO 9001?

De norm ISO 9001 is een internationaal erkende norm gericht op kwaliteitsbeheersing binnen een organisatie. De norm schrijft niet voor hoe bepaalde zaken moeten lopen in de organisatie, de organisatie heeft de vrijheid om bepaalde zaken op eigen wijze in te vullen zolang ze maar voldoen aan de norm. Een belangrijk onderdeel van de certificering onder ISO 9001 is het kwaliteitshandboek. In dit handboek hebben wij beschreven hoe we aan de verschillende onderdelen van de norm voldoen.

Wat merkt u als klant van B-there?

Door de implementatie van het ISO 9001 systeem zullen wij nog klantgerichter kunnen werken. Het doel van de ISO 9001 norm is er uiteindelijk voor zorgen dat een organisatie gericht bezig is met het verhogen van de klanttevredenheid. Dit gedurende het hele traject dat wij met de klant afleggen. Daarbij moeten wij aandacht besteden aan het beheersen en borgen van de werkzaamheden.Dus vanaf de klanteis tot een het eind van het traject dat we aanbieden. Het complete werkprocess van onze organisatie komt hiermee dus aan de orde waarbij de secundaire processen ons ondersteunen om continue te verbeteren. En dit uiteindelijk leidt van klanteis tot klanttevredenheid.

Een trots team van B-there!