Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Begeleiding bij justitiële trajecten

Mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie kunnen vaak een handje hulp gebruiken om terugval te voorkomen. Ook een reïntegratie in de maatschappij is vaak lastig door onbegrip vanuit de maatschappij. Wij begeleiden naast justitiële trajecten opgelegd zijn door de rechtbank en gaan samen met de cliënt aan de slag om de oorzaak van het delict gedrag te veranderen.

Samenwerkingen

B-there werkt samen met de volgende instanties op het gebied van begeleiding rondom justitiële trajecten.

  • Vincent van Goch reclassering, Reclassering Nederland en Leger des Heils.
  • Veiligheidshuis Noord en Midden-Limburg.
  • Algemeen Maatschappelijk Werk

Let op: Momenteel zijn wij druk bezig aan alle randvoorwaarden te voldoen zodat wij ook aangemerkt worden als zorgpartner forensische zorg.

Financiering

De financiering bij individuele ondersteuning wordt geregeld vanuit een aantal mogelijkheden. Dit is afhankelijk van de indexering van de zorgvraag. Hierbij maken we veel gebruik van begeleiding vanuit WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) financiering en begeleiding vanuit WLZ (Wet Langdurige Zorg) op PGB (Persoons Gebonden Budget) basis.

Voor wie

Mensen in aanraking met justitie