Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

B-there is sponsor van Goodwill

Sinds kort heeft B-there zijn naam verbonden aan Goodwill. Goodwill organiseert elke maand een dagje uit voor kinderen van een Medisch Kinderdagverblijf (MKD). Deze dagen worden de Goodwill Days genoemd.

Een Medisch Kinderdagverblijf is een verzamelnaam voor een aantal specialistische dagverblijven. Denk hierbij aan een verpleegkundig dagverblijf, orthopedagogisch dagcentrum of dagbehandeling.

Bij B-there vinden we maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk. Zeker dit initiatief dat zorgt dat op jonge leeftijd al gewerkt wordt aan een mooie invulling spreekt ons erg aan. We zijn er dan ook erg trots op dat wij mee mogen helpen aan de maandelijkse Goodwill Days.

De Goodwill Days zorgen voor hetzelfde effect bij kinderen als dat wij doen in ons dagelijkse werk. Ze stimuleren kinderen in hun ontwikkeling en de kinderen krijgen persoonlijke aandacht. Een visie die wij bij B-there onderschrijven. Tijdens deze dagen worden kinderen op sociaal, motorisch, creatief en emotioneel vlak ondersteund in de ontwikkeling. Dit gebeurt tijdens uitstapjes naar bijvoorbeeld een speeltuin of kinderboerderij maar ook met het realiseren van projecten binnen het Medisch Kinderdagverblijf. Denk hierbij aan het inrichten van een verkleedhoek, snoezelruimte of aanschaf van sensorisch speelgoed.

Naast de Goodwill Days, brengt Goodwill ook een kinderpuzzel- en kleurboek uit. Ook deze wordt maandelijks verspreid onder de MKD’s en is elke maand voorzien van een ander thema.

Wij zijn er dan ook trots op dat we bijdragen aan dit maatschappelijke project voor deze jonge generatie. Voor meer informatie kunt u ook de website van Goodwill bekijken op www.goodwill.nl