Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mensenhandel; wat is het waard?

Wist je dat in de VOC-tijd mensen/slaven 30.000 euro waard waren maar dat mensen tegenwoordig verhandeld worden tegen een prijs van 66 euro?


Onlangs hebben wij ons verdiept in het thema mensenhandel. Een thema welke zeer relevant is voor B-there, omdat al onze collega’s hier in het werkveld mee te maken hebben (gehad). Door het slaan van deze verdiepingsslag, begrijpen we beter wat deze mensen doormaken en weten we nog beter hoe we deze mensen kunnen begeleiden. Onze collega’s hebben onlangs een spraakmakende voorlichting gevolgd van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord- en Midden-Limburg over thema mensenhandel, waarin we uitgebreid onze ervaringen met elkaar hebben kunnen bespreken.

Mensenhandel is, het onder dwang mensen aanzetten tot het verrichten van werk, prostitutie, criminaliteit, maar ook gedwongen orgaanverwijdering. Dit lijken dingen die zich in de krochten van de samenleving afspelen, maar niets blijkt minder waar. Iedereen kan slachtoffer worden van deze praktijken en daarnaast gebeuren deze dingen vaak pal onder onze neus, zonder dat we onze ogen ervoor openen. 

Het herkennen van mensenhandel blijkt binnen ons werk met kwetsbare mensen niet iets wat te signaleren valt met behulp van een signaleringslijst. Zo betreft het niet alleen jonge mensen of verslaafde vrouwen die seksueel uitgebuit worden. Ook mannen en ouderen kunnen hier slachtoffer van worden. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan wie wel of niet slachtoffer wordt van mensenhandel. Mensen worden letterlijk van de een op andere dag van straat of internet geplukt, of komen hiermee in aanraking via familie en vrienden. Juist dit maakt herkennen hiervan zo moeilijk. Het herkennen van de signalen vergt ontwikkelde voelsprieten van begeleiders, gecombineerd met het luisteren naar verhalen van mensen, het echt leren kennen van cliënten, wereldwijsheid en kennis.

Naast seksuele uitbuiting is ook criminele uitbuiting een vorm van mensenhandel welke we tegenkomen in ons werk. Mensen worden ingezet om onder dwang criminele praktijken uit te voeren die ze anders nooit uitgevoerd zouden hebben.
Mensenhandel is dus niet zo zwart-wit als het lijkt. Slachtofferschap en daderschap is binnen dit thema vaak verweven in elkaar, wat het signaleren en handelen voor hulpverleners extra moeilijk maakt. Ook voor cliënten is het moeilijk om zich in twee rollen te bevinden. Dit begrijpen wij en daarom staat veiligheid bij ons voorop. We zijn er voor deze mensen en beseffen ons dat een lange adem essentieel is in dit proces.
Juist hier ligt de ervaring en expertise van B-there. Daarnaast vergt het werken met mensen die te maken hebben met mensenhandel maatwerk. In onze ogen is namelijk iedereen het waard om op de juiste manier geholpen te worden